Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes públiques a esdeveniments professionals per a la internacionalització de les indústries culturals i creatives. convocatòria 2024 i 2025

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Cultura, Internacionalització

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://cultura.sede.gob.es/procedimientos/index/categoria/1168

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/12/pdfs/BOE-A-2024-688.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria 2024 y 2025 de ayudas públicas a eventos profesionales para la inte 425 KB
Ayudas públicas a eventos profesionales para la internalización de las industrias culturales y creat 425 KB
Extracto ayudas públicas a eventos profesionales para la internalización de las industrias culturale 154 KB

Ordre

Ordre: Ajudes públiques a esdeveniments professionals per a la internacionalització de les indústries culturals i creatives. convocatòria 2024 i 2025

Ajudes públiques a esdeveniments professionals per a la internacionalització de les indústries culturals i creatives. convocatòria 2024 i 2025

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/12/pdfs/BOE-A-2024-688.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria 2024 y 2025 de ayudas públicas a eventos profesionales para la inte 425 KB
Ayudas públicas a eventos profesionales para la internalización de las industrias culturales y creat 425 KB
Extracto ayudas públicas a eventos profesionales para la internalización de las industrias culturale 154 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre CLT/1458/2023. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques a esdeveniments professionals per a la internacionalització de les indústries culturals i creatives

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques a esdeveniments professionals per a la internacionalització de les indústries culturals i creatives

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/12/pdfs/BOE-A-2024-688.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria 2024 y 2025 de ayudas públicas a eventos profesionales para la inte 425 KB