Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2024. Ajudes d'actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera com a part del PERTE de Descarbonització Industrial

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://www.mintur.gob.es/PortalAyudas/PERTE-DI/Paginas/Index.aspx

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/28/pdfs/BOE-B-2023-39164.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas 2024 de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera co 148 KB
Bases reguladoras y conocatoria 2024 de ayudas de actuación integral para la descarbonización de la 2 MB

Ordre

Ordre: Ajudes d'actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera com a part del PERTE de Descarbonització Industrial

Ajudes d'actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera com a part del PERTE de Descarbonització Industrial

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/03/pdfs/BOE-A-2024-190.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y conocatoria 2024 de ayudas de actuación integral para la descarbonización de la 2 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ITU/1434/2023. Bases reguladores d'ajudes d'actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera com a part del PERTE de Descarbonització Industrial

Bases reguladores d'ajudes d'actuació integral per a la descarbonització de la indústria manufacturera com a part del PERTE de Descarbonització Industrial Ordre ITU/28/2024, de 17 de gener, per la qual es corregixen errors de l'Ordre ITU/1434/2023 https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/22/pdfs/BOE-A-2024-1183.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/03/pdfs/BOE-A-2024-190.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y conocatoria 2024 de ayudas de actuación integral para la descarbonización de la 2 MB
Correcció de errores de las bases reguladoras de ayudas de actuación integral para la descarbonizac 193 KB