Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ajudes als participants en projectes importants d'interés comú europeu (IPCEI)

Periode  al

Temàtica: Projectes europeus

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sedediatid.mineco.gob.es/es-es/procedimientoselectronicos/Paginas/consulta_registro.aspx

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/18/pdfs/BOE-A-2023-23394.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y conocatoria 2023 para la concesión de ayudas a los participantes en proyectos im 655 KB
Extracto conocatoria 2023 para la concesión de ayudas a los participantes en proyectos importantes d 150 KB

Ordre

Ordre: Ajudes als participants en projectes importants d'interés comú europeu (IPCEI)

Ajudes als participants en projectes importants d'interés comú europeu (IPCEI)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/18/pdfs/BOE-A-2023-23394.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y conocatoria 2023 para la concesión de ayudas a los participantes en proyectos im 655 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ETD/1236/2023. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes als participants en projectes importants d'interés comú europeu (IPCEI)

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes als participants en projectes importants d'interés comú europeu (*IPCEI)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/18/pdfs/BOE-A-2023-23394.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y conocatoria 2023 para la concesión de ayudas a los participantes en proyectos im 655 KB