Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Foios. 2023. Ajudes a persones agricultores per al manteniment del paisatge de l'Horta.

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural, Alimentació

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://foios.sedelectronica.es/

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioCSV=BOPV-2023/14192&lang=es

Document Tamany
Foios Ayudas a personas agricultoras para el mantenimiento del paisaje de l’Horta.pdf 381 KB

Ordre

Ordre: Foios. Ajudes a persones agricultores per al manteniment del paisatge de l’*Horta.

Foios. Ajudes a persones agricultores per al manteniment del paisatge de l’*Horta.

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioCSV=BOPV-2023/14192&lang=es

Document Tamany
Foios Ayudas a personas agricultoras para el mantenimiento del paisaje de l’Horta.pdf 381 KB

Base reguladora

Base reguladora: Foios. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a persones agricultores per al manteniment del paisatge de l'Horta.

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes a persones agricultores per al manteniment del paisatge de l'Horta.

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/921229/document/960019

Document Tamany
Foios Bases reguladoras para la concesión de ayudas a personas agricultoras para el mantenimiento de 577 KB