Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Convocatòria subvencions d'àmbit estatal per al finançament d'accions formatives vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals dirigides a les persones treballadores

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Educació i formació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.educacion.gob.es/portada.html

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/07/pdfs/BOE-B-2023-32718.pdf

Document Tamany
Extracto de la Orden EFP 1189 2023, de 30 de octubre, por la que se procede a la convocatoria de ayu 148 KB
Corrección de errores del extracto de la Orden EFP 1189 2023.pdf 148 KB

Ordre

Ordre: Subvencions per al finançament d'accions formatives vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals dirigides a les persones treballadores

Subvencions per al finançament d'accions formatives vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals dirigides a les persones treballadores

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12468.pdf

Document Tamany
Bases y convocatoria de subvenciones para acciones formativas vinculadas al C N C P dirigidas a las 1 MB
Extracto de la Orden EFP 1189 2023, de 30 de octubre, por la que se procede a la convocatoria de ayu 148 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre EFP/705/2022 Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament d'accions formatives vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals dirigides a les persones treballadores

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per al finançament d'accions formatives vinculades al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals dirigides a les persones treballadores

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12468.pdf

Document Tamany
Bases y convocatoria de subvenciones para acciones formativas vinculadas al C N C P dirigidas a las 1 MB
Extracto de la Orden EFP 1189 2023, de 30 de octubre, por la que se procede a la convocatoria de ayu 148 KB