Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Alaquàs. Subvencions destinades al conveni de col·laboració extraordinari amb l'Associació de Comerciants Associats d'Alaquàs

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://cadalaquas.com/#

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/12731&lang=va

Document Tamany
Subvenciones destinadas al convenio de colaboración extraordinario con la Asociación de Comerciantes 142 KB
Bases y conocatoria de subvenciones destinadas al convenio de colaboración extraordinario con la Aso 1 MB

Ordre

Ordre: Alaquàs. Subvencions destinades al conveni de col·laboració extraordinari amb l'Associació de Comerciants Associats d'Alaquàs

Subvencions destinades al conveni de col·laboració extraordinari amb l'Associació de Comerciants Associats d'Alaquàs

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/919638/document/956283

Document Tamany
Bases y conocatoria de subvenciones destinadas al convenio de colaboración extraordinario con la Aso 1 MB

Base reguladora

Base reguladora: Alaquàs. Bases de subvencions destinades al conveni de col·laboració extraordinari amb l'Associació de Comerciants Associats d'Alaquàs

Bases de subvencions destinades al conveni de col·laboració extraordinari amb l'Associació de Comerciants Associats d'Alaquàs

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/919638/document/956283

Document Tamany
Bases y conocatoria de subvenciones destinadas al convenio de colaboración extraordinario con la Aso 1 MB