Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023 MELIANA. Subvencions per al foment de la participació en la fira comercial i agricultura de Meliana FIMEL 2023

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural, Comerç, consum i artesania, Alimentació

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://meliana.sede.dival.es/

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/12520&lang=va

Document Tamany
Extracto Bases 2023 subvenciones asistencia a FIMEL.pdf 148 KB
Bases 2023 subvenciones asistencia a FIMEL.pdf 450 KB

Ordre

Ordre: MELIANA. Subvencions per al foment de la participació en la fira comercial i agricultura de Meliana FIMEL

Subvencions per al foment de la participació en la fira comercial i agricultura de Meliana FIMEL 2022

+ info:  https://bit.ly/3vSzMoX

Document Tamany
Subvenciones para el fomento de la participación en la feria comercial y agricultura de Meliana FIME 320 KB
Bases 2023 subvenciones asistencia a FIMEL.pdf 450 KB

Base reguladora

Base reguladora: MELIANA. Bases per a atorgar subvencions per al foment de la participació en la fira comercial i agricultura de Meliana FIMEL 2022

Bases per a atorgar subvencions per al foment de la participació en la fira comercial i agricultura de Meliana FIMEL 2022

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/843556/document/769497

Document Tamany
Bases para otorgar subvenciones para el fomento de la participación en la feria comercial y agricult 625 KB