Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes públiques a projectes de prova de concepte, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023

Periode  al

Temàtica: Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://ciencia.sede.gob.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/22/pdfs/BOE-B-2023-27156.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas públicas a proyectos de prueba de concepto del Plan Estatal de Investigación Científ 154 KB
Ayudas públicas a proyectos de prueba de concepto del Plan Estatal de Investigación Científica Técni 750 KB

Ordre

Ordre: Ajudes públiques a projectes de prova de concepte, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023

Ajudes públiques a projectes de prova de concepte, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/918327/document/955125

Document Tamany
Ayudas públicas a proyectos de prueba de concepto del Plan Estatal de Investigación Científica Técni 750 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre CIN/417/2022. Bases reguladores de la concessió d'ajudes públiques a projectes de prova de concepte, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023

Bases reguladores de la concessió d'ajudes públiques a projectes de prova de concepte, del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i d'Innovació per al període 2021-2023, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i per la qual s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2022.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7763.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a proyectos de prueba de concepto del Plan Esta 659 KB