Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Llombai. Subvencions destinades als Premis a l'Ús del Valencià en el Comerç Local

Periode  al

Temàtica: Cultura, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://llombai.sedelectronica.es

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/11995&lang=va

Document Tamany
Llombai Extracto Subvención premios uso del valenciano en el comercio.pdf 166 KB
Llombai Extracto Subvención premios uso del valenciano en el comercio.pdf 166 KB

Ordre

Ordre: Llombai. Subvencions destinades als Premis a l'Ús del Valencià en el Comerç Local

Llombai. Subvencions destinades als Premis a l'Ús del Valencià en el Comerç Local

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/715309#

Document Tamany
Llombai Subvención premios uso del valenciano en el comercio.pdf 268 KB

Base reguladora

Base reguladora: Llombai. Bases de la convocatòria de subvencions destinades als Premis a l'Ús del Valencià en el Comerç Local

Bases de la convocatòria de subvencions destinades als Premis a l'Ús del Valencià en el Comerç Local

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/715309#

Document Tamany
Llombai Subvención premios uso del valenciano en el comercio.pdf 268 KB