Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l’emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Educació i formació, Despoblamiento

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/09/04/pdf/2023_8230.pdf

Document Tamany
Programa de formación en capacidades digitales para personas desempleadas para impulsar el emprendim 2 MB
Extracto Programa de formación en capacidades digitales para personas desocupadas para impulsar el e 233 KB

Ordre

Ordre: 2023. Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l’emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere

Programa de formació en capacitats digitals per a persones desocupades per a impulsar l’emprenedoria i el desenvolupament rural i reduir la bretxa de gènere

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/09/01/pdf/2023_9044.pdf

Document Tamany
Programa de formación en capacidades digitales para personas desempleadas para impulsar el emprendim 2 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre EFP/942/2022. Bases reguladores de l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

Bases reguladores de l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2023, en aplicació de l’Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l’oferta formativa del sistema de Formació Professional en l’àmbit laboral associada al Catàleg nacional de qualificacions professionals, efectuada per les administracions competents, i s’estableixen bases reguladores i condicions per a finançar-la https://dogv.gva.es/datos/2023/02/20/pdf/2023_1392.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16196.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras de la oferta formativa del sistema de Formación profesional en el ámbito laboral a 372 KB
CORRECCIÓN de errores de la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones formatias d 251 KB