Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

CARCAIXENT. Subvencions destinades al Bo Comerç 2023

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Ciutadans/es

Tramitació de l'ajuda:  https://carcaixent.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/11614&lang=va

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria BONS COMERÇ CARCAIXENT.pdf 280 KB

Ordre

Ordre: CARCAIXENT. Subvencions destinades al Bo Comerç 2023

CARCAIXENT. Subvencions destinades al Bo Comerç 2023

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/11614&lang=va

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria BONS COMERÇ CARCAIXENT.pdf 280 KB

Base reguladora

Base reguladora: CARCAIXENT. Bases reguladores de les subvencions destinades al Bo Comerç 2023

Bases reguladores de les subvencions destinades al Bo Comerç 2023

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/11614&lang=va

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria BONS COMERÇ CARCAIXENT.pdf 280 KB