Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Convocatòria del Programa Experiències Turisme Espanya

Periode  al

Temàtica: Turisme

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.mincotur.gob.es/portalayudas/Paginas/Index.aspx

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-B-2023-23061.pdf

Document Tamany
Convocatoria 2023 del Programa Experiencias Turismo España.pdf 404 KB
Extracto convocatoria 2023 del Programa Experiencias Turismo España.pdf 151 KB

Ordre

Ordre: Convocatòria corresponent a l'any 2023 del Programa Experiències Turisme Espanya

Convocatòria corresponent a l'any 2023 del Programa Experiències Turisme Espanya

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/911724/document/938183

Document Tamany
Convocatoria 2023 del Programa Experiencias Turismo España.pdf 404 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ICT/1524/2021. Bases reguladores de les ajudes per al Programa «Experiències Turisme Espanya»

Bases reguladores de les ajudes per al Programa «Experiències Turisme Espanya» Ordre ICT/1244/2022, de 13 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre ICT/1524/2021, de 30 de desembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al programa «Experiències Turisme Espanya». https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-A-2022-21447.pdf Modificació de l'Ordre ICT/1524/2021 de les bases reguladores de les ajudes per al Programa «Experiències Turisme Espanya» i la seua convocatòria per a l'exercici 2021. https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5781.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/11/pdfs/BOE-A-2022-417.pdf

Document Tamany
Orden ICT 1524 2021.pdf 591 KB
Extracto de la Orden ICT 182 2022.pdf 144 KB
Orden ICT 293 2022 Modificacion bases Programa Experiencias Turismo España.pdf 195 KB
Orden ICT 1244 2022 se modifica la Orden ICT 1524 2021 bases reguladoras y convocatoria de las ayuda 554 KB