Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de digitalització de comunitats d'usuaris d'aigua per a regadiu (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Associacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.miteco.gob.es/portal/site/seMITECO

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17774.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria de concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elabora 703 KB
Ampliación del plazo de resolución de concesión de subvenciones para la elaboración de proyectos de 154 KB
Ampliación del plazo para la presentación de solicitudes Orden TED 919 2023 que modifica la Orden TE 148 KB
Ampliación del plazo para la presentación de solicitudes de ayudas para la elaboración de proyectos 145 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de digitalització de comunitats d'usuaris d'aigua per a regadiu (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

Ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de digitalització de comunitats d'usuaris d'aigua per a regadiu (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17774.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria de concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elabora 703 KB
Ampliación del plazo de resolución de concesión de subvenciones para la elaboración de proyectos de 154 KB
Ampliación del plazo para la presentación de solicitudes Orden TED 919 2023 que modifica la Orden TE 148 KB
Ampliación del plazo para la presentación de solicitudes de ayudas para la elaboración de proyectos 145 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TED/918/2023. Bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de digitalització de comunitats d'usuaris d'aigua per a regadiu (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de digitalització de comunitats d'usuaris d'aigua per a regadiu (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/08/02/pdfs/BOE-A-2023-17774.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria de concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elabora 703 KB
Ampliación del plazo para la presentación de solicitudes de ayudas para la elaboración de proyectos 145 KB