Ajudes i subvencions: Divalterra

Convocatòria

Convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la contractació de persones desocupades del Programa empleaverde

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://fundacion-biodiversidad.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-B-2019-19979.pdf

Document Tamany
empleaverde 2019.pdf 173 KB

Ordre

Ordre: Ajudes i subvencions Fundació Biodiversidad

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores de concessió d'ajudes i subvencions per la Fundació Biodiversitat, F.S

– Bases reguladores de la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a l'avaluació de l'estat de la biodiversitat terrestre espanyola. – Bases reguladores de la concessió d'ajudes, en règim de concurrència competitiva, per a la conservació de la biodiversitat marina a Espanya. – Bases reguladores de la concessió d'ajudes, en règim de concurrència no competitiva, per a la realització d'activitats relacionades amb les línies d'actuació de la Fundació Biodiversitat. – Bases reguladores de la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la contractació de persones desocupades del Programa empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu Ocupació, Formació i Educació 2014-2020.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/04/pdfs/BOE-A-2019-6653.pdf

Document Tamany
bases 12 abril 19 Fundacion biodiversidad.pdf 1 MB