Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

MONTSERRAT. IV Premis a l'ús del valencià en el comerç local

Periode  al

Temàtica: Cultura, Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  http://montserrat.sedelectronica.es/

+ info:  https://bop.dival.es/bop/downloads?anuncioNumReg=2023/07346&lang=va

Document Tamany
Montserrat. Extracto IV Premis Ús Valencià.pdf 143 KB
Montserrat. Bases IV Premis Ús Valencià.pdf 134 KB

Ordre

Ordre: MONTSERRAT. IV Premis a l'ús del valencià en el comerç local

MONTSERRAT. IV Premis a l'ús del valencià en el comerç local

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/899563/document/908901

Document Tamany
Montserrat. Bases IV Premis Ús Valencià.pdf 134 KB

Base reguladora

Base reguladora: MONTSERRAT. Bases IV premis a l'ús del valencià en el comerç local

MONTSERRAT. Bases IV premis a l'ús del valencià en el comerç local. Les bases aprovades per Decret d'Alcaldia núm. 1214 de 22/05/23

+ info:  https://montserrat.sedelectronica.es/transparency/15fcdbea-37d8-495b-aa52-74d8ca074c48/

Document Tamany
Montserrat. Bases IV Premis Ús Valencià.pdf 134 KB