Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural, Comerç, consum i artesania, Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-B-2023-7503.pdf

Document Tamany
Extracto 2023 Ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales.pdf 150 KB
2023 Ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales.pdf 725 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals

Ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14818.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras y convocatoria 2021 de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial 526 KB
Modificación bases reguladoras y convocatoria 2021 de la línea de ayudas para el apoyo de la activid 276 KB
2023 Ayudas para el apoyo de la actividad comercial en zonas rurales.pdf 725 KB

Base reguladora

Base reguladora: Orden ICT/950/2021. Bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals,en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals destinades a donar suport a la implementació, modernització i foment de l'activitat comercial en zones rurals, millorant la competitivitat, sostenibilitat i diversificació de l'economia rural, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, subvencions Ordre ICT/566/2022, de 15 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ICT/950/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la línia d'ajudes per al suport de l'activitat comercial en zones rurals i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/BOE-A-2022-10333.pdf)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14818.pdf

Document Tamany
BOE bases y convo de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial zonas rurales.pdf 526 KB
Modificación bases y convocatoria de la línea de ayudas para el apoyo de la actividad comercial en z 295 KB
BOE-A-2022-11489 CORRECCIÓN ERRORES Orden ICT_647_2022.pdf 190 KB