Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.serviciosmin.gob.es/registroelectronico

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/14/pdfs/BOE-B-2023-7501.pdf

Document Tamany
2023 Extracto Ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas.pdf 154 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques, destinades a la realització d'actuacions amb l'objectiu de reduir l'impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seues zones turístiques i els negocis de les quals estan vinculats amb l'arribada de visitants, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14819.pdf

Document Tamany
BOE ayudas fortalecimiento act comercial en zonas turisticas 2021.pdf 530 KB
Modificación bases y convocatoria 2021 de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la activid 280 KB
2 Modificación bases y convocatoria 2021 de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la activ 290 KB
2023 Ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas turísticas.pdf 537 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ICT/951/2021. Bases reguladores de les línies d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Bases reguladores de les línies d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques, destinades a la realització d'actuacions amb l'objectiu de reduir l'impacte econòmic negatiu generat per la crisi sanitària de la COVID-19 en els establiments comercials localitzats en les seues zones turístiques i els negocis de les quals estan vinculats amb l'arribada de visitants, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Ordre ICT/567/2022, de 15 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ICT/951/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/22/pdfs/boe-a-2022-10334.pdf) Ordre ICT/133/2023, de 15 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre ICT/951/2021, de 10 de setembre, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les línies d'ajudes per a l'enfortiment de l'activitat comercial en zones turístiques i es procedeix a la seua convocatòria l'any 2021, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/17/pdfs/boe-a-2023-4311.pdf)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/11/pdfs/BOE-A-2021-14819.pdf

Document Tamany
BOE ayudas fortalecimiento act comercial en zonas turisticas 2021.pdf 530 KB
Modificación bases y convocatoria 2021 de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la activid 280 KB
2 Modificación bases y convocatoria 2021 de las líneas de ayudas para el fortalecimiento de la activ 290 KB