Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019 Ampliació del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria de subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades https://dogv.gva.es/datos/2023/03/29/pdf/2023_3200.pdf

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreniment, Educació i formació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/03/09/pdf/2023_2420.pdf

Document Tamany
Extracto subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a person 203 KB
subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupad 1 MB
Ampliación plazo solicitudes subvenciones para la realización de acciones formatias dirigidas priori 202 KB
Ampliación del plazo de presentación de solicitudes de acciones formatias dirigidas prioritariamente 212 KB
Extracto Ampliación del plazo de presentación de solicitudes de acciones formatias dirigidas priorit 202 KB

Ordre

Ordre: Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades 2023, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019s ocupadas

Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades 2023, en aplicació de l'Ordre TMS/368/2019

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/03/09/pdf/2023_2409.pdf

Document Tamany
subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupad 1 MB
Ampliación plazo solicitudes subvenciones para la realización de acciones formatias dirigidas priori 202 KB
Ampliación del plazo de presentación de solicitudes de acciones formatias dirigidas prioritariamente 212 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TMS/368/2019, es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament

Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral, en relació amb l'oferta formativa de les administracions competents i el seu finançament, i s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques destinades al seu finançament. Ordre TES/26/2022, de 20 de gener, per la qual es modifica l'Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la qual es desenvolupa el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral (https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/24/pdfs/BOE-A-2022-1059.pdf)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4715.pdf

Document Tamany
Orden TMS 368 2019.pdf 383 KB
Orden TES 26 2022 por la que se modifica la Orden TMS 368 2019.pdf 226 KB