Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades 2023, en aplicació de l'Ordre EFP/942/2022

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreniment, Educació i formació

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/03/09/pdf/2023_2413.pdf

Document Tamany
Extracto subvencions per a la realització d accions formatives dirigides prioritàriament a persones 173 KB
Subvencions per a la realització d accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades 1 MB

Ordre

Ordre: Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades 2023, en aplicació de l'Ordre EFP/942/2022

Subvencions per a la realització d'accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades 2023, en aplicación de l'Ordre EFP/942/2022

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/03/09/pdf/2023_2406.pdf

Document Tamany
Subvencions per a la realització d accions formatives dirigides prioritàriament a persones ocupades 1 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre EFP/942/2022. Bases reguladores de l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals

Bases reguladores de l'oferta formativa del sistema de Formació professional en l'àmbit laboral associada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de desembre de 2022, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació, per la qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la realització d’accions formatives dirigides prioritàriament a persones desocupades, amb càrrec a l’exercici pressupostari 2023, en aplicació de l’Ordre EFP/942/2022, de 23 de setembre, per la qual es regula l’oferta formativa del sistema de Formació Professional en l’àmbit laboral associada al Catàleg nacional de qualificacions professionals, efectuada per les administracions competents, i s’estableixen bases reguladores i condicions per a finançar-la https://dogv.gva.es/datos/2023/02/20/pdf/2023_1392.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16196.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras de la oferta formativa del sistema de Formación profesional en el ámbito laboral a 372 KB
CORRECCIÓN de errores de la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones formatias d 251 KB