Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreniment, Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Economia social (cooperatives, societats laborals...)

Tipus de beneficiari: Persones desocupades

Tramitació de l'ajuda:  http://www.labora.gva.es/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/03/08/pdf/2023_2380.pdf

Document Tamany
Extracto subvenciones destinadas al Programa de apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo de mujer 171 KB
Subvenciones destinadas al Programa de apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres 2023.p 431 KB

Ordre

Ordre: Subvencions destinades al Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones

Subvencions per a fomentar l’emprenedoria a través del Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones per a la contractació de persones desocupades per manteniment de l’activitat durant la baixa maternal.

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/03/pdf/2020_760.pdf

Document Tamany
03_02_2020 MANTENIMIENTO TRABAJO AUTÓNOMO MUJERES.pdf 638 KB
Subvenciones destinadas al Programa de apoyo al mantenimiento del trabajo autónomo de mujeres 2023.p 431 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre 18/2017. Bases reguladores del Programa de foment de l’ocupació dirigit a l’emprenedoria.

Establir les bases reguladores que regiran la concessió de les subvencions destinades a afavorir la creació i la consolidació de l’ocupació per compte propi en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Amb aquest fi, l’ordre regula els programes de subvencions següents: a) Programa de foment del treball autònom. b) Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones. 2. Aquestes ajudes només es concediran per a centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

+ info:  https://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/29/pdf/2017_8535.pdf