Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

XIV Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals 2023.

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural, Investigació i innovació, Despoblamiento

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mapa.gob.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6851.pdf

Document Tamany
XIV Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2023.pdf 145 KB
Convocatoria premios 2023.pdf 1 MB

Ordre

Ordre: XIV Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals 2023.

XIV Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals 2023.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6851.pdf

Document Tamany
XIV Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2023.pdf 145 KB
Convocatoria premios 2023.pdf 1 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre AAA/839/2015. Bases reguladores de la concessió de Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals

Ordre AAA/839/2015, de 29 d'abril, per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de Premis d'Excel·lència a la Innovació per a Dones Rurals, publicada en el "Butlletí Oficial de l'Estat" número 110, de 8 de maig de 2015, Ordre APA/635/2019, de 5 de juny, publicada en el "Butlletí Oficial de l'Estat" número 140, de 12 de juny de 2019 i Ordre APA/510/2022, de 2 de juny, publicada en el "Butlletí Oficial de l'Estat" número 135, de 7 de juny de 2022.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5153.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras de la concesión de Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales.pdf 199 KB