Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Premis Nacionals de Comerç Interior 2023

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.serviciosmin.gob.es/es-es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6849.pdf

Document Tamany
Premios Nacionales de Comercio Interior 2023.pdf 148 KB

Ordre

Ordre: Premis Nacionals de Comerç Interior 2023

Premis Nacionals de Comerç Interior 2023

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/08/pdfs/BOE-B-2023-6849.pdf

Document Tamany
Premios Nacionales de Comercio Interior 2023.pdf 148 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ICT/862/2018. Bases reguladores dels Premis Nacionals de Comerç Interior.

Bases reguladores dels Premis Nacionals de Comerç Interior.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11369.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras de los Premios Nacionales de Comercio Interior.pdf 259 KB