Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes dirigides a projectes empresarials generadors d'ocupació, que promoguen el desenvolupament alternatiu de les zones de transició justa.

Periode  al

Temàtica: Inserció laboral

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.transicionjusta.gob.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6767.pdf

Document Tamany
Ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo altern 148 KB

Ordre

Ordre: Ajudes dirigides a projectes empresarials generadors d'ocupació, que promoguen el desenvolupament alternatiu de les zones de transició justa. 2023

Ajudes dirigides a projectes empresarials generadors d'ocupació, que promoguen el desenvolupament alternatiu de les zones de transició justa. 2023

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/07/pdfs/BOE-B-2023-6767.pdf

Document Tamany
Ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo altern 148 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TED/1240/2022. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a projectes empresarials generadors d'ocupació, que promoguen el desenvolupament alternatiu de les zones de transició justa, per al període 2022-2027

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a projectes empresarials generadors d'ocupació, que promoguen el desenvolupament alternatiu de les zones de transició justa, per al període 2022-2027

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21388.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de emp 602 KB