Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Pla de suport a les mancomunitats (PMAN) per a l'any 2023

Periode  al

Temàtica: Millora dels equipaments públics

Tipus de beneficiari: Mancomunitats

Tramitació de l'ajuda:  https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento/front/init.do

+ info:  https://bop.dival.es/#copy_link

Document Tamany
Plan de apoyo a las mancomunidades PMAN 2023.pdf 473 KB
extracto Plan de apoyo a las mancomunidades PMAN 2023.pdf 143 KB

Ordre

Ordre: Pla de suport a les mancomunitats (PMAN) per a l'any 2023

Pla de suport a les mancomunitats (PMAN) per a l'any 2023

+ info:  https://bop.dival.es/#copy_link

Document Tamany
Plan de apoyo a las mancomunidades PMAN 2023.pdf 473 KB

Base reguladora

Base reguladora: Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local

Llei Reguladora de les Bases del Règim Local

+ info:  https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf

Document Tamany
Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.pdf 548 KB