Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Subvencions als projectes T'avalem, en desenvolupament del programa mixt d'ocupació-formació Garantia juvenil Tramitació d'urgència de la convocatòria de concessió de subvencions als Projectes T’Avalem https://dogv.gva.es/datos/2022/11/07/pdf/2022_10288.pdf RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2023, del director general de*LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per la qual es modifica la Resolució de 10 d'octubre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions als projectes «T’Avalem». https://dogv.gva.es/datos/2023/02/13/pdf/2023_1354.pdf RESOLUCIÓ de 8 de febrer de 2023, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació per la qual es modifica Resolució de 10 d'octubre de 2022, per la qual s'aprova la convocatòria de la primera etapa de les subvencions per al desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Escoles d’Ocupació ’ Et Formem.’ https://dogv.gva.es/datos/2023/02/13/pdf/2023_1358.pdf

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Educació i formació

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/10/13/pdf/2022_9272.pdf

Document Tamany
subvenciones a los proyectos T’avalem 2022.pdf 501 KB
Modificación subvenciones a los proyectos T’avalem.pdf 208 KB

Ordre

Ordre: 2022. Subvencions als projectes «T’avalem», en desenvolupament del programa mixt d’ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l’ocupació

Subvencions als projectes «T’avalem», en desenvolupament del programa mixt d’ocupació-formació garantia juvenil, mitjançant la realització de projectes de formació en alternança amb l’ocupació

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/10/13/pdf/2022_9272.pdf

Document Tamany
subvenciones a los proyectos T’avalem 2022.pdf 501 KB
Modificación subvenciones a los proyectos T’avalem.pdf 208 KB

Base reguladora

Base reguladora: ORDRE 8/2022. Bases reguladores dels projectes T’Avalem en desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil

Bases reguladores dels projectes T’Avalem en desenvolupament del Programa mixt d'Ocupació-Formació Garantia Juvenil Tramitació d’urgència de la convocatòria de concessió de subvencions als Projectes T’Avalem https://dogv.gva.es/datos/2022/11/07/pdf/2022_10288.pdf

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/09/20/pdf/2022_8354.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras de los proyectos T’Avalem en desarrollo del Programa mixton de empleo formación ga 1 MB
tramitación de urgencia de la convocatoría de concesión de subvenciones a los Proyectos T Avalem.pdf 201 KB