Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes per a l'execució de mesures d'estalvi i eficiència energètica en els sistemes d'enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana

Periode  al

Temàtica: Entitats locals, Eficiència energètica

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  http://www.ivace.es

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/01/19/pdf/2023_433.pdf

Document Tamany
2023 Extracto Ayudas para la ejecución de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sistemas 202 KB
2023 Ayudas para la ejecución de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sistemas de alumbr 694 KB

Ordre

Ordre: 2023. Ajudes per a l’execució de mesures d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana

Ajudes per a l’execució de mesures d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic exterior existent en els municipis de la Comunitat Valenciana

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/01/19/pdf/2023_427.pdf

Document Tamany
2023 Ayudas para la ejecución de medidas de ahorro y eficiencia energética en los sistemas de alumbr 694 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre 9/2017. Bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d’estalvi i eficiència energètica

El principal objectiu que regeix la política energètica de la Generalitat és impulsar la transició cap a un nou model energètic que estiga basat en l’eficiència energètica, en l’aprofitament de les energies renovables, en les instal·lacions d’autoconsum energètic i en una política de transport i mobilitat sostenible que minimitze l’impacte sobre el medi ambient. ORDRE 2/2023, de 28 d’abril, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica parcialment l’Ordre 9/2017, de 5 de maig, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), en matèria d’estalvi i eficiència energètica. https://dogv.gva.es/datos/2023/05/03/pdf/2023_4698.pdf

+ info:  http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/09/pdf/2017_3881.pdf

Document Tamany
Modificación parcialmente de las bases regguladores para la concesión de ayudas del IVACE en materia 426 KB