Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes públiques per a les beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals i creatives

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Educació i formació

Tipus de beneficiari: Persones físiques

Tramitació de l'ajuda:  https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-ysubvenciones.html

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-1006.pdf

Document Tamany
Bases y convocatoria 2023 de ayudas públicas para las becas del Plan formativo en habilidades empres 289 KB

Ordre

Ordre: Ajudes públiques per a les beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals i creatives

Ajudes públiques per a les beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals i creatives

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-1006.pdf

Document Tamany
Bases y convocatoria 2023 de ayudas públicas para las becas del Plan formativo en habilidades empres 289 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre CUD/1367/2022. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques per a les beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals i creatives

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques per a les beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals i creatives

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-1006.pdf

Document Tamany
Bases y convocatoria 2023 de ayudas públicas para las becas del Plan formativo en habilidades empres 289 KB