Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Ajudes públiques per a les beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals i creatives

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Educació i formació

Tipus de beneficiari: Persones físiques

Tramitació de l'ajuda:  https://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-ysubvenciones.html

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-1006.pdf

Document Tamany
Bases y convocatoria 2023 de ayudas públicas para las becas del Plan formativo en habilidades empres 289 KB
Orden CUD 257 2023 por la que se corrigen errores en la Orden CUD 1367 2022.pdf 192 KB

Ordre

Ordre: Ajudes públiques per a les beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals i creatives

Ajudes públiques per a les beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals i creatives

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-1006.pdf

Document Tamany
Bases y convocatoria 2023 de ayudas públicas para las becas del Plan formativo en habilidades empres 289 KB
Orden CUD 257 2023 por la que se corrigen errores en la Orden CUD 1367 2022.pdf 192 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre CUD/1367/2022. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques per a les beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals i creatives

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes públiques per a les beques del Pla formatiu en habilitats empresarials de les indústries culturals i creatives Ordre CUD/257/2023, de 28 de febrer, per la qual es corregeixen errors en l'Ordre CUD/1367/2022

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/14/pdfs/BOE-A-2023-1006.pdf

Document Tamany
Bases y convocatoria 2023 de ayudas públicas para las becas del Plan formativo en habilidades empres 289 KB
Orden CUD 257 2023 por la que se corrigen errores en la Orden CUD 1367 2022.pdf 192 KB