Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Convocatòria indústria 4.0 per a la prestació de serveis de suport a la transformació digital

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.camara.es/sede/valencia

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/01/13/pdf/2023_159.pdf

Document Tamany
Extracto 2023 Convocatoria Industria 4 0.pdf 172 KB
2023 Convocatoria Industria 4 0.pdf 391 KB

Ordre

Ordre: Convocatòria indústria 4.0 2023 per a la prestació de serveis de suport a la transformació digital

Convocatòria indústria 4.0 2023 per a la prestació de serveis de suport a la transformació digital

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/870793/document/834685

Document Tamany
2023 Convocatoria Industria 4 0.pdf 391 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ICT/819/2022. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través dels programes «Activa Indústria 4.0», «Activa Creixement» i «Activa Ciberseguretat»

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes dirigides a impulsar el creixement de les pimes a través dels programes «Activa Indústria 4.0», «Activa Creixement» i «Activa Ciberseguretat»

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/25/pdfs/BOE-A-2022-14113.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar el crecimiento de las pymes a tra 357 KB