Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Ciberseguretat 2023 - Cambra de València

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Economia social (cooperatives, societats laborals...)

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.camara.es/sede/valencia

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/01/13/pdf/2023_154.pdf

Document Tamany
Extracto Convocatoria ayudas Ciberseguridad 2023.pdf 172 KB
Convocatoria ayudas Ciberseguridad 2023.pdf 367 KB

Ordre

Ordre: Ciberseguretat 2023 - Cambra de València

Ciberseguretat 2023 - Cambra de València

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/870748/document/834559

Document Tamany
Convocatoria ayudas Ciberseguridad 2023.pdf 367 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ciberseguretat 2023 - Cambra de València

Ajudes per a desenvolupar plans de suport a la implementació de la ciberseguretat en el marc del Programa Ciberseguretat, subvencionats en un 50 % per FEDER

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/870748/document/834559

Document Tamany
Convocatoria ayudas Ciberseguridad 2023.pdf 367 KB