Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal d'arts escèniques, dependents d'entitats locals o d'entitats privades

Periode  al

Temàtica: Cultura

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18146

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/01/09/pdf/2022_12922.pdf

Document Tamany
Extracto subvenciones destinadas a escuelas que imparten enseñanza no formal de artes escénicas, dep 170 KB
Subvenciones destinadas a escuelas que imparten enseñanza no formal de artes escénicas, dependientes 3 MB

Ordre

Ordre: Subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal d’arts escèniques, dependents d’entitats locals o d’entitats privades

Subvencions destinades a escoles que imparteixen ensenyament no formal d’arts escèniques, dependents d’entitats locals o d’entitats privades

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2023/01/09/pdf/2022_12972.pdf

Document Tamany
Subvenciones destinadas a escuelas que imparten enseñanza no formal de artes escénicas, dependientes 3 MB

Base reguladora

Base reguladora: ORDRE 43/2021. Bases reguladores de concessió de les subvencions a escoles d'ensenyament artístic no formal de Música i d'Arts Escèniques

Bases reguladores de concessió de les subvencions a escoles d'ensenyament artístic no formal de Música i d'Arts Escèniques

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2021/12/13/pdf/2021_12429.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras de concesión de las subvenciones a escuelas de enseñanza artística no formal de Mú 1009 KB