Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2023. Subvenciones destinadas a financiar los proyectos experimentales de los servicios de empleo de las universidades públicas valencianas

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreniment

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  http://www.labora.gva.es/va/entitats/busque-ajudessubvencions/ajudes_planificacio

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/12/20/pdf/2022_12068.pdf

Document Tamany
Extracto Convocatoria proyectos experimentales de los servicios de empleo de las universidades públi 170 KB
Convocatoria proyectos experimentales de los servicios de empleo de las universidades públicas valen 223 KB

Ordre

Ordre: Subvencions destinades a finançar els projectes experimentals dels serveis d’ocupació de les universitats públiques valenciane

Subvencions destinades a finançar els projectes experimentals dels serveis d’ocupació de les universitats públiques valenciane

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/664012#

Document Tamany
Convocatoria proyectos experimentales de los servicios de empleo de las universidades públicas valen 223 KB

Base reguladora

Base reguladora: ORDRE 4/2020. Bases reguladores d'ajudes destinades a finançar l'execució de projectes experimentals dels serveis d'ús de les universitats públiques valencianes o entitats dependents de les mateixes que exercisquen competències en matèria d'ocupació

Bases reguladores d'ajudes destinades a finançar l'execució de projectes experimentals dels serveis d'ús de les universitats públiques valencianes o entitats dependents de les mateixes que exercisquen competències en matèria d'ocupació

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2020/07/22/pdf/2020_5931.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras de ayudas destinadas a financiar la ejecución de proyectos experimentales de los s 856 KB