Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Subvencions del "Projecte *ICEX Vives" de *ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E

Periode  al

Temàtica: Internacionalització

Tipus de beneficiari: Persones físiques

Tramitació de l'ajuda:  https://www.icex.es

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-B-2022-39505.pdf

Document Tamany
Extracto convocatoria de concesión de subvenciones del proyecto ICEX Vives.pdf 154 KB
convocatoria de concesión de subvenciones del proyecto ICEX Vives.pdf 4 MB

Ordre

Ordre: Subvencions del "Projecte ICEX Vives" de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E

Subvencions del "Projecte ICEX Vives" de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/865789/document/822818

Document Tamany
convocatoria de concesión de subvenciones del proyecto ICEX Vives.pdf 4 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ICT/771/2022. Bases reguladores per a la concessió de subvencions del «Projecte ICEX Vives»

Bases reguladores per a la concessió de subvencions del «Projecte ICEX Vives» de ICEX España Exportació i Inversions, E.P.E., en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Correcció d'errors de l'Ordre ICT/771/2022, de 2 d'agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions del «Projecte ICEX Vives» (https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/12/pdfs/BOE-A-2022-13633.pdf)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/08/pdfs/BOE-A-2022-13360.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Proyecto ICEX Vives.pdf 353 KB
Corrección de errores de la Orden ICT 771 2022 bases reguladoras para la concesión de subvenciones d 187 KB