Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Ajudes a la creació de la Xarxa d'Oficines de *Acelera PIME

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Empreniment

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/convocatoria-de-ayudas-2022-para-la-creacion-de-la-red-de-oficinas-acelera-pyme

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39123.pdf

Document Tamany
Extracto 2022 Ayudas a la creación de la Red de Oficinas de Acelera PYME.pdf 150 KB

Ordre

Ordre: Ajudes a la creació de la Xarxa d'Oficines de Acelera PIME

Ajudes a la creació de la Xarxa d'Oficines de Acelera PIME

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39123.pdf

Document Tamany
Extracto 2022 Ayudas a la creación de la Red de Oficinas de Acelera PYME.pdf 150 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ECE/1301/2019. Bases reguladores d'ajudes a programes per al desenvolupament de l'emprenedoria tecnològica i la demanda tecnològica

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P., a programes per al desenvolupament de l'emprenedoria tecnològica i la demanda tecnològica, en el marc de l'Acció Estratègica d'Economia i Societat Digital del Programa Estatal de R+D+i orientada a reptes de la societat. https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/09/pdfs/boe-a-2020-329.pdf Ordre ETD/857/2021 modifica l'Ordre ECE/1301/2019. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes per l'Entitat Pública Empresarial Red.es, M.P., a programes per al desenvolupament de l'emprenedoria tecnològica i la demanda tecnològica, en el marc de l'Acció Estratègica d'Economia i Societat Digital del Programa Estatal d'I+D+i orientada a reptes de la societat. https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13566.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13566.pdf

Document Tamany
Modif bases a emprendimiento tecnologico.pdf 241 KB
Bases reguladoras para la concesión de ayudas por la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., a pro 456 KB