Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Primera convocatòria corresponent al Programa 2: per a les actuacions en la renovació tecnològica i mediambiental de mini centrals hidroelèctriques de fins a 10 MW

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Medi ambient , Eficiència energètica

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.idae.gob.es/lang/modulo/?refbol=tramites-servicios&refsec=repotenciacion-circular

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39121.pdf

Document Tamany
Extracto primera convocatoria de los programas Repotenciación Cirucular para las inversiones en la r 156 KB
primera convocatoria de los programas Repotenciación Cirucular para las inversiones en la repotencia 616 KB

Ordre

Ordre: Primera convocatòria corresponent al Programa 2: per a les actuacions en la renovació tecnològica i mediambiental de mini centrals hidroelèctriques de fins a 10 MW

Primera convocatòria corresponent al Programa 2: per a les actuacions en la renovació tecnològica i mediambiental de mini centrals hidroelèctriques de fins a 10 MW

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/865271/document/821575

Document Tamany
primera convocatoria de los programas Repotenciación Cirucular para las inversiones en la repotencia 616 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TED/1071/2022. Bases reguladores per als programes de concessió d'ajudes a la inversió en la repotenciació d'instal·lacions eòliques, en la renovació tecnològica i mediambiental de mini centrals hidroelèctriques de fins a 10 MW

Ordre TED/1071/2022. Bases reguladores per als programes de concessió d'ajudes a la inversió en la repotenciació d'instal·lacions eòliques, en la renovació tecnològica i mediambiental de mini centrals hidroelèctriques de fins a 10 MW i en instal·lacions innovadores de reciclatge de pales d'aerogeneradors

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/10/pdfs/BOE-A-2022-18449.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para los programas de concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación de i 527 KB