Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Ontinyent: Subvencions destinades a col·laborar en les despeses originades per les empreses, derivats de la participació en fires nacionals o internacionals i missions comercials

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  http://www.ontinyent.es/

+ info:  https://bit.ly/3Tc9tUh

Document Tamany
Extracto subvenciones destinadas a colaborar en los gastos originados por las empresas, derivados de 324 KB

Ordre

Ordre: ONTINYENT. Ajudes per a la participació en Fires i Missions Comercials,

Ajudes per a la participació en Fires i Missions Comercials, any 2020

+ info:  https://bit.ly/2DiyMBT

Base reguladora

Base reguladora: Ajuntament d’Ontinyent bases reguladores ajudes a la participació en fires i missions comercials

contribuir a la millora dels seus canals de comercialització en els mercats exteriors i fomentar la seua presència en les diferents fires nacionals o internacionals i missions comercials, i així generar activitat econòmica en la ciutat. Les ajudes aniran destinades a col·laborar en les despeses del viatge, desplaçament i allotjament que es generen per la participació en estes activitats. Modificacions al text de l’ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajudes a la participació en fires i missions comercials. https://bit.ly/3ctJmbt

+ info:  https://bit.ly/316fpCN

Document Tamany
Modificaciones de las bases que han de regir la concesión de ayudas a la participación en ferias y m 365 KB