Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. ONTINYENT. Ajudes confecció de catàlegs i altres eines de comercialització i màrqueting

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Economia social (cooperatives, societats laborals...)

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://ontinyent.sedelectronica.es/info.0

+ info:  https://bit.ly/3ERRkqI

Document Tamany
Extracto ayudas confección de catálogos y otras herramientas de comercialización y marketing 2022.pd 325 KB

Ordre

Ordre: ONTINYENT_Ajudes confecció de catàlegs i altres eines de comercialització i màrqueting 2021

ONTINYENT_Ajudes confecció de catàlegs i altres eines de comercialització i màrqueting 2021

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/568364

Document Tamany
ONTINYENT_ BOP CATALOGO MARKETING.pdf 349 KB

Base reguladora

Base reguladora: ONTINYENT_Bases reguladores ajudes confecció de catàlegs i altres eines de comercialització i màrqueting

ONTINYENT_Bases reguladores ajudes confecció de catàlegs i altres eines de comercialització i màrqueting Modificacions al text de l’ordenança reguladora de les bases que han de regir la concessió d’ajudes a la confecció de catàlegs impresos i electrònics de productes i altres ferramentes de comercialització i màrqueting. https://bit.ly/3Q23M97 màrqueting

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/568364

Document Tamany
ONTINYENT_BASES CATALEGS 2021-DILIGENCIADOS CASTELLANO.pdf 280 KB
Modificaciones de las bases que han de regir la concesión de ayudas a la confección de catálogos imp 362 KB