Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Ajudes dirigides a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups»

Periode  al

Temàtica: Empreniment, Empreses (recerca, innovació, competitivitat)

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://www.eoi.es/es/empresas/programas-activa/activa-startups

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-B-2022-30571.pdf

Document Tamany
Ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa Activa Startups.pdf 150 KB

Ordre

Ordre: Ajudes dirigides a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups»

Ajudes dirigides a impulsar la innovació oberta a través de la iniciativa «Activa Startups»

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18307.pdf

Document Tamany
Extracto ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa Activa startup. 150 KB
Extracto ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa Activa startup 150 KB
Ayudas 2023 dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups».p 372 KB
Extracto ayudas 2023 dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa St 149 KB
Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2023 de la Fundación EOI FSP por el que se aprueba l 150 KB
Ayudas 2024 dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa Activa Startups.pdf 396 KB
Extrato de la resolución de 14 de febrero de 2024 ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta 150 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre ICT/1426/2021. Bases reguladores de la concessió d'ajudes dirigides a impulsar la innovació a través de la iniciativa «Activa Startups»

Bases reguladores de la concessió d'ajudes dirigides a impulsar la innovació a través de la iniciativa «Activa Startups»

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21192.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación a través de la inicia 369 KB