Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Subvencions del cost dels avals de SAECA en el sector agroalimentari i pesquer, les bases del qual s'estableixen en l'RD 388/ 2021, d'1 de juny

Periode  al

Temàtica: Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/07/pdfs/BOE-B-2022-30572.pdf

Document Tamany
2022 Subvenciones del coste de los avales de SAECA en el sector agroalimentario y pesquero.pdf 155 KB

Ordre

Ordre: Subvencions previstes en l'RD 388/2021, d'1 de juny, de bases reguladores de les subvencions destinades a l'obtenció d'avals de la SAECA per titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer o d'indústries agroalimentàries

Subvencions previstes en el Reial decret 388/2021, d'1 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a l'obtenció d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària S.M.E. (SAECA) per titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer o d'indústries agroalimentàries que garantisquen préstecs per al seu finançament.

+ info:  https://boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-B-2022-15658.pdf

Document Tamany
BOE-B-2022-15658.pdf 156 KB

Base reguladora

Base reguladora: Reial decret 388/2021, d'1 de juny_Bases reguladores de les subvencions per a l'obtenció d'avals de **SAECA per titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer o d'indústries agroalimentàries que garantisquen préstecs per al seu

Reial decret 388/2021, d'1 de juny_Bases reguladores de les subvencions per a l'obtenció d'avals de SAECA per titulars d'explotacions agràries, d'operadors econòmics del sector pesquer o d'indústries agroalimentàries que garantisquen préstecs

+ info:  https://boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9174.pdf

Document Tamany
Real Decreto 388_2021, de 1 de junio, bases avales SAECA.pdf 373 KB