Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Convocatòria d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Millora dels equipaments públics , Eficiència energètica

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.miteco.gob.es/es/agua/ayudas-y-subvenciones/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15943.pdf

Document Tamany
Convocatoria 2022 PERTE digitalización del ciclo del agua.pdf 540 KB

Ordre

Ordre: Convocatòria d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

Convocatòria d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15943.pdf

Document Tamany
Convocatoria 2022 PERTE digitalización del ciclo del agua.pdf 540 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TED/934/2022. Bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

Bases reguladores de la concessió d'ajudes per concurrència competitiva per a l'elaboració de projectes de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua (PERTE digitalització del cicle de l'aigua)

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15943.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras PERTE digitalización del ciclo del agua.pdf 540 KB