Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Ajudes destinades a les organitzacions de productors de fruites i hortalisses (centrals de condicionament de fruita) afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril.

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural, Comerç, consum i artesania, Alimentació

Tipus de beneficiari: Persones jurídiques

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es/es/proc22880

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/09/26/pdf/2022_8672.pdf

Document Tamany
Ayudas destinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas asociadas 359 KB
Extracto ayudas destinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas a 168 KB

Ordre

Ordre: Ajudes destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril

Ajudes destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/09/26/pdf/2022_8646.pdf

Document Tamany
Ayudas destinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas asociadas 359 KB
Extracto ayudas destinadas a las centrales de acondicionamiento de fruta afectadas por las heladas a 168 KB

Base reguladora

Base reguladora: Reial decret 749/2022. Bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril

Bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril Correcció d'errors del Reial decret 749/2022, de 13 de setembre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes estatals destinades a les centrals de condicionament de fruita afectades per les gelades associades a la borrasca Ciril. https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/16/pdfs/boe-a-2022-15119.pdf

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/14/pdfs/BOE-A-2022-14967.pdf

Document Tamany
Bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a las centrales de acondicionamie 255 KB
Corrección Bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales destinadas a las centrales de aco 194 KB