Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Programa «Eurodissea» 2022

Periode  al

Temàtica: Educació i formació, Joventut, Inserció laboral

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=904&version=amp

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/648119

Document Tamany
2022_8254 Extracto Eurodisea 2022.pdf 169 KB

Ordre

Ordre: Programa «Eurodissea» 2022

Programa «Eurodissea» 2022

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/09/15/pdf/2022_8235.pdf

Document Tamany
2022_8235 Convocatoria Eurodisea 2022.pdf 276 KB

Base reguladora

Base reguladora: ORDRE 7/2022. Bases reguladores per a la concessió de les subvencions del programa «Eurodissea»

Bases reguladores per a la concessió de les subvencions del programa «Eurodissea»

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/09/02/pdf/2022_7799.pdf

Document Tamany
Bases reguladores per a la concessió de les subvencions del programa Eurodissea.pdf 531 KB