Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, que no hagen presentat projectes per l'import màxim assignat mitjançant Ordre TER/1204/2021

Periode  al

Temàtica: Millora dels equipaments públics , Investigació i innovació

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/36

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15107.pdf

Document Tamany
Subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las e 475 KB
Extracto Subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones 149 KB

Ordre

Ordre: Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, que no hagen presentat projectes per l'import màxim assignat mitjançant Ordre TER/1204/2021

Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, que no hagen presentat projectes per l'import màxim assignat mitjançant Ordre TER/1204/2021

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15107.pdf

Document Tamany
Subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las e 475 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TER/887/2022. Bases reguladores de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals

Bases reguladores de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, que no hagen presentat projectes per l'import màxim assignat mitjançant Ordre TER/1204/2021

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/15/pdfs/BOE-A-2022-15107.pdf

Document Tamany
bases reguladoras de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las admi 475 KB