Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

ALZIRA_Programa "LEmpresa+" 2022, programa de fomento de la contratación y vinculado al proyecto El teu itinerari vital

Periode  al

Temàtica: Ocupació, Inserció laboral

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  https://sedeelectronica.alzira.es/PortalCiudadano/info/inicio.do#no-back-button

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/646853

Document Tamany
ALZIRA_ convocatoria Empresa+.pdf 342 KB
ALZIRA_Programa EMPRESA+.pdf 236 KB

Ordre

Ordre: ALZIRA_Programa L'Empresa+. Programa de foment de la contractació i vinculat al projecte El teu itinerari vital

ALZIRA_Programa L'Empresa+. Programa de foment de la contractació i vinculat al projecte El teu itinerari vital

+ info:  https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/575120

Document Tamany
ALZIRA_BASES EMPRESA+.pdf 144 KB

Base reguladora

Base reguladora: ALZIRA_Ordenança general de subvencions

Bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de l'Ajuntament d'Alzira,

+ info:  https://bop.dival.es/bop/drvisapi.dll?LO=00000001a6b7c8d9000000050000004200000618434f9c12000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf

Document Tamany
ALZIRA_Ordenanza General de Subvenciones.pdf 399 KB