Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

QUART DE POBLET_2a Edició Premis a ús del valencià en el comerç local 2022

Periode  al

Temàtica: Comerç, consum i artesania

Tipus de beneficiari: Empreses

Tramitació de l'ajuda:  https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=15590

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/646522

Document Tamany
QUART DE POBLET_II Convo Premios uso del valenciano.pdf 349 KB

Ordre

Ordre: QUART DE POBLET_2a Edició Premis a ús del valencià en el comerç local

QUART DE POBLET_2a Edició Premis a ús del valencià en el comerç local

+ info:  https://bit.ly/3RzMqCf

Document Tamany
CONVOCATÒRIA PREMIS ÚS VALENCIÀ COMERÇ LOCAL 2022-VALENCIÀ.pdf 228 KB
CONVOCATORIA PREMIOS USO VALENCIANO COMERCIO LOCAL 2022-CASTELLANO.pdf 220 KB

Base reguladora

Base reguladora: QUART DE POBLET_Bases 2a Edició Premis a ús del valencià en el comerç local

QUART DE POBLET_Bases 2a Edició Premis a ús del valencià en el comerç local

+ info:  https://quartdepoblet.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=36582

Document Tamany
Bases_segona_edicio_dels_premis_per_lus_del_valencia_en_el_comer_local_2022.pdf 301 KB