Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Ajudes per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible Ampliar, fins al dia 27 d’octubre de 2022 inclusivament, el termini de presentació de sol·licituds previst en l’apartat quart de la Resolució d’1 de setembre de 2022, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. (DOGV núm. 9420, de 05.09.2022). https://dogv.gva.es/datos/2022/09/22/pdf/2022_8426.pdf

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Entitats públiques i privades

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18518

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/09/05/pdf/2022_7943.pdf

Document Tamany
Ayudas para la aplicación de medidas de gestión forestal sostenible.pdf 429 KB
Extracto ayudas para la aplicación de medidas de gestión forestal sostenible.pdf 168 KB
ORDEN 3 2020 bases reguladoras de las ayudas para la aplicación de medidas de gestión forestal soste 2 MB
Ampliación de plazos para la presentación de solicitudes para el año 2022 de las ayudas financiadas 167 KB

Ordre

Ordre: Concessió d’ajudes per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible.

Concessió duna ajuda per a la realització d'inversions destinades al desenvolupament de zones forestals i a la millora de la viabilitat dels boscos, basades en la gestió sostenible i multifuncional d'aquests:Operació 8.5.1. Instruments de gestió forestal sostenible.Operació 8.5.2. Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i per al foment dels ecosistemes forestals.Operació 8.6.1. Inversions per a la transformació i la comercialització de productes forestals.

+ info:  https://www.divaladl.es/va/noticia/ver/concessio-dajudes-laplicacio-mesures-gestio-forestal-sostenible/15264

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

L’objecte de les ajudes està descrit en els annexos II, III i IV d’aquesta ordre, segons el detall següent: – Redacció d’instruments de gestió forestal sostenible. Annex II. – Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental i paisatgística i el foment dels ecosistemes forestals. Annex III. – Inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals. Annex IV.

+ info:  https://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/05/pdf/2017_7675.pdf