Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals

Periode  al

Temàtica: Millora dels equipaments públics

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.administracionespublicas.gob.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14391.pdf

Document Tamany
Convocatoria de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administr 936 KB
Extracto convocatoria de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las 149 KB

Ordre

Ordre: Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals

Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14391.pdf

Document Tamany
Convocatoria de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administr 936 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre TER/836/2022. Bases reguladores de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals

Bases reguladores de subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14391.pdf

Document Tamany
bases de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciónes 936 KB