Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022. Subvencions destinades a la digitalització i modernització de Juntes Arbitrals de Consum, adscrites a Administracions locals i autonòmiques

Periode  al

Temàtica: Millora dels equipaments públics

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.mscbs.gob.es/

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14393.pdf

Document Tamany
Convocatoria de subvenciones destinadas a la digitalización y modernización de juntas Arbitrales de 432 KB
Extracto subvenciones destinadas a la digitalización y modernización de Juntas Arbitrales de Consumo 149 KB

Ordre

Ordre: Subvencions destinades a la digitalització i modernització de Juntes Arbitrals de Consum, adscrites a Administracions locals i autonòmiques

Subvencions destinades a la digitalització i modernització de Juntes Arbitrals de Consum, adscrites a Administracions locals i autonòmiques

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14393.pdf

Document Tamany
Convocatoria de subvenciones destinadas a la digitalización y modernización de juntas Arbitrales de 432 KB

Base reguladora

Base reguladora: Ordre CSM/837/2022. Bases reguladores de subvencions destinades a la digitalització i modernització de Juntes Arbitrals de Consum, adscrites a Administracions locals i autonòmiques

Bases reguladores de subvencions destinades a la digitalització i modernització de Juntes Arbitrals de Consum, adscrites a Administracions locals i autonòmiques

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-A-2022-14393.pdf

Document Tamany
Bases de subvenciones destinadas a la digitalización y modernización de juntas Arbitrales de consumo 432 KB