Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022.2. Ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor

Periode  al

Temàtica: Educació i formació

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://sede.educacion.gob.es/portada.html

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/01/pdfs/BOE-B-2022-26206.pdf

Document Tamany
extracto ayudas a entidades locales y publicas para la creación de aulas de formación abierta, flexi 148 KB

Ordre

Ordre: Ajudes per a la creació d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor

Ajudes per a la creació d'aules de formació oberta, flexible i a distància mitjançant tecnologies de la informació i la comunicació a través d'Aula Mentor

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-B-2021-28968.pdf

Document Tamany
Aula mentor.pdf 173 KB
Convocatoria Creacion Aulas Mentor_2021.pdf 783 KB
2023 Ayudas a entidades locales territoriales y entidades públicas dependientes de las entidades loc 1 MB

Base reguladora

Base reguladora: ORDRE ECI/1305/2005, de 20 d'abril, de bases reguladores de la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva

Bases reguladores de les subvencions que concedisquen, en règim de concurrència competitiva, el Ministeri d'Educació i Ciència i els seus organismes públics, amb càrrec als crèdits dels seus Pressupostos, que tinguen per objecte activitats relacionades amb l'educació, la universitat, la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació i l'esport, de l'àmbit de competències del Departament.

+ info:  https://www.boe.es/boe/dias/2005/05/12/pdfs/A16153-16159.pdf