Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

2022 - 2023. Subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ

Periode  al

Temàtica: Empreses (recerca, innovació, competitivitat), Cultura

Tipus de beneficiari: Persones físiques, Persones jurídiques i agrupacions

Tramitació de l'ajuda:  http://ivc.gva.es/

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/08/03/pdf/2022_7463.pdf

Document Tamany
Extracto convocatoria de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva de caracter bi 427 KB
Corrección de errores de la Orden 45 2022 de bases y convocatoria subvenciones de caracter bienal a 1 MB

Ordre

Ordre: Subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ

Subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/08/03/pdf/2022_7271.pdf

Document Tamany
Bases y convocatoria de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva de caracter bie 2 MB

Base reguladora

Base reguladora: Bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a sales d'exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ

Bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a sales d’exhibició i teatres amb programació estable de teatre, dansa i circ, com a matèries culturals integrades en l’Institut Valencià de Cultura, i es convoca la concessió d’ajudes per als exercicis 2022 i 2023. CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 45/2022, de 27 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions públiques en règim de concurrència competitiva de caràcter biennal a companyies professionals de teatre, dansa i circ del Institut Valencià de Cultura, i es convoca la concessió d'ajudes per als exercicis 2022 i 2023, publicada en el DOGV 9397, de 3 d'agost de 2022 (https://dogv.gva.es/datos/2022/08/08/pdf/2022_7581.pdf)

+ info:  https://dogv.gva.es/datos/2022/08/03/pdf/2022_7271.pdf

Document Tamany
Bases y convocatoria de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva de caracter bie 2 MB
Corrección de errores de la Orden 45 2022 de bases y convocatoria subvenciones de caracter bienal a 1 MB