Ajudes i subvencions: Diputació de València

Convocatòria

Reacciona 2022 Fase II Subvención para la gestión forestal y la prevención de incendios forestales

Periode  al

Temàtica: Medi ambient , Agricultura, pesca i medi rural

Tipus de beneficiari: Entitats locals

Tramitació de l'ajuda:  https://www.sede.dival.es/carpetaayuntamiento/front/init.do

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/640951

Document Tamany
Reacciona 2022 Gestión forestal sostenible y prevención de incendios.pdf 350 KB

Ordre

Ordre: REACCIONA 2022_II FASE_ Subvencions área Medi Ambient Diputació de València

REACCIONA 2022_II FASE_ Subvencions área Medi Ambient Diputació de València

+ info:  https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/842511/document/766142

Document Tamany
REACCIONA 22 fase II FIRMADA.pdf 4 MB
cl_Decreto aprobación REACCIONA 2022 FASEII 3 líneas +convocatoria.pdf 3 MB

Base reguladora

Base reguladora: Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València

Aquesta ordenança general té per objecte establir les bases reguladores del procediment de concessió de subvencions per part de la Diputació de València i els seus ens dependents; això sense perjuí que, d’acord amb l’art. 17.2 de la Llei General de Subvencions, es puguen aprovar ordenances específiques que establisquen les bases per a modalitats concretes de subvencions. En eixe cas, aquesta ordenança general tindrà caràcter supletori i haurà de justificar-se adequadament la necessitat i la conveniència de l’ordenança específica. modificació de BOP_28/07/2020 Modificació provisional Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València BOP_24/09/2020 Modificació definitiva Ordenança General de Subvencions

+ info:  https://bit.ly/2rhCqn4

Document Tamany
drvisapi.pdf 444 KB
DIP VALENCIA_Modificación Ordenanza General Subvenciones.pdf 334 KB